baner

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

 

 

 

„Zespół I”

„Zespół I” – Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie liczy 21 wychowanków w wieku od 21 do 48 lat. „Domek pod kasztanem ” ma spełniać zadania domu rodzinnego. Wychowankowie sami robią śniadania i kolację z dostarczanych produktów. Przygotowują na podwieczorek proste potrawy. Dbają o czystość w swoich pokojach, pielęgnują przydomowy ogródek. Wszystkie czynności wykonują w miarę swoich sił i możliwości. Otoczeni są jednak całodobową opieką. Wychowankowie otrzymują wsparcie psychologiczne oraz w postaci różnorakich zajęć. Są to zajęcia m.in.: edukacyjne, w sali doświadczania świata, rehabilitacji, hipoterapii, zooterapii. Uczestniczą również w zajęciach grupy sportowej, plastycznej, artystycznej, drużyny harcerskiej. Dla wychowanków organizowane są wycieczki, rajdy piesze i rowerowe, biwaki, ogniska. Wyjeżdżają również na obozy letnie, zimowe. Zwiedziły już Kołobrzeg, Gdańsk, Zakopane, Jaworze, Zaklików, Sandomierz, Kazimierz Dolny, Łańcut, Zamość, Lublin, Częstochowę, Licheń. W planach jest jeszcze wiele wyjazdów.

Widok domku od strony frontowej Widok domku od strony tylniej

 

 

„Zespół II”

Działu opiekuńczo-terapeutycznego liczy obecnie 21 wychowanków w wieku od 11 do 38 lat. W przeważającej części wychowankowie mają stwierdzony znaczny stopień niepełnosprawności inteletualnej. Oprócz tego u dzieci występują choroby współistniejące takie jak epilepsja, wodogłowie, małogłowie, karłowatość itp. Jest to grupa dzieci najciężej upośledzona, wymagająca stałej opieki, nadzoru i pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Największy nacisk w pracy kładziony jest na rehabilitację i usamodzielnianie. Opracowane są indywidualne plany pracy. Dużą pomocą w realizacji tych zadań są działające pracownie: sala doświadczania świata, zooterapia. Większość wychowanków z Zespołu II jest objęta zajęciami rewalidacyjnymi lub zajęciami w Szkole Życia. Staramy się, aby dzieci nie odczuwały przesilenia zajęciami. Często stosowane są przerwy na odpoczynek i relaks. Nie pozwalamy im jednak na nudę i monotonię. Dzieci cieszą się z organizowanych imienin, urodzin, chętnie uczestniczą w uroczystościach na terenie Domu jak i poza nim. Wyjeżdżają na biwaki, turnusy rehabilitacyjne, bawią się na dyskotekach i wieczorkach przy herbacie. W ciepłe letnie dni, można ich spotkać na terenie pięknego parku wokół naszego Domu.

Widok na kuchnie Kuchnia Pokój gościnny

 

 

 

„Zespół III”

Działu opiekuńczo-terapeutycznego liczy 21 wychowanków w wieku od 15 do 46 lat. Są to osoby z różnym stopniem upośledzenia intelektyualnego. W większości są to osoby sprawne fizycznie. Ze względu na schorzenia naszych podopiecznych, praca świetlicowa skupia się na zajęciach z samoobsługi i przystosowaniu do samodzielności, terapii ruchowej i zabawie. Poza tym wychowankowie biorą udział w zajęciach edukacyjnych, sali doświadczenia świata, rehabilitacji, zooterapii. Prowadzone są również zajęcia w pracowni szklarniowo-ogrodniczej, zajęcia sportowe. Warzywa wyprodukowane w tej pracowni przeznaczone są w całości do kuchni Domu Pomocy Społecznej. Wychowankowie czynnie uczestniczą w uroczystościach organizowanych na terenie DPS. W ramach zajęć świetlicowych organizowane są biwaki, wycieczki, spacery oraz imieniny i urodziny wychowanków.

Pokój 2-osobowy Pokój 1-osobowy