baner

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

 

SwissContributionProgramme_logo copypfron-logo

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Projekt pn. ?Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie? w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wdrażanego w ramach Programu KIK/55 ?Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy?.

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wład własny projektu ?Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie? sfinansowany został z Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami ” obszar E.