baner

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

 

 

Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” powołane zostało decyzją założycieli w dniu 26 października 1998 roku. W przygotowaniu Statutu oparto się na ustawie Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 10 kwietnia 1989r.) przyjmując cele, jakie przyświecają działalności tworzonego Stowarzyszenia. Po rozpatrzeniu wniosku w dniu 3 grudnia 1998r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu zarejestrował Stowarzyszenie.

Strona domowa : www.ressacramiser.com.pl/

NZOZ rechabilitacja