baner

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

 

 

Prowadzi naukę posługiwania się podstawowymi narzędziami stolarskimi, oraz w miarę nabywania umiejętności, narzędziami (maszynami) bardziej skomplikowanymi, również wykonywanie różnych prac (modeli) stolarskich od najprostszych do najbardziej skomplikowanych.

W pracowni stolarskiej ” królują ” panowie. Wykonują czynności związane z trasowaniem i obróbką drewna:

  1. piłowaniem;
  2. struganiem;
  3. wierceniem;
  4. dłutowaniem;
  5. toczeniem;
  6. wykańczaniem powierzchni;
  7. klejeniem;
  8. barwieniem i malowaniem.

Zajęcia terapeutyczne polegają na utrwaleniu opanowanych czynności oraz realizacji indywidualnego planu pracy z uczestnikiem. Zwraca się szczególną uwagę na naukę i przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności stolarskich, rozwijania sprawności psychicznej i fizycznej oraz współpracy w grupie.

W roku bieżącym wykonano już: stoły drewniane kuchenne, kwietniki wieloramienne, ramy tkackie do pracowni tkackiej, deski do krojenia, stolnice, szafki na obuwie, ramki, półki kuchenne.

Pracownia Stolarska Pracownia Stolarska