baner

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

 

 

Zajęcia w pracowni arteterapii są bardzo urozmaicone.
Realizacja zajęć odbywa się przy uwzględnieniu dwóch podstawowych zasad:

  1. indywidualnego dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczestników;
  2. stopniowania trudności, czyli przechodzenia od zajęć najprostszych do bardziej skomplikowanych w miarę postępów w terapii.

W tej pracowni niepełnosprawni mają szansę wyrażania własnych emocji, przeżyć. Mają możliwość indywidualnego wypowiadania się, tworzenia i swobodnego eksperymentowania w zakresie środków wyrazu plastycznego. Dobór technik, materiałów i narzędzi uwzględnia psychofizyczne możliwości oraz wcześniej nabyte umiejętności techniczne.

Widok od strony frontowej pracowni Plastycznej Widok na wejście do pracowni Plastycznej Widok na wejście do pracowni Plastycznej