baner

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

 

W ramach projektu ?Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie? realizowanego w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wdrażanego w ramach Programu KIK/55 ?Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy? prowadzone są szkolenia kadry pracowniczej.

 

Odbyły się następujące szkolenia:

Blok szkoleń opiekuńczo-terapeutycznych i wspomagających pracę z wychowankami DPS

 

Muzykoterapia

 

Metody kinezyterapeutyczne

 

Arteterapia-Dekoracje i ozdoby świąteczne

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Zastosowanie muzykoterapii w profilaktyce stresu

 

Odbyły się szkolenia dla pracowników DPS z zakresu Arteterapii

 

Scrapbooking- sztuka ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi. Nazwa pochodzi od ang. scrapbook, oznaczającego taki album.

 

Sospeso transparentne -technika, w której stosuje się specjalną transparentną termofolię do tworzenia dekoracji w 3D. Techniką sospeso można dekorować: pudełka, ramki, tworzyć obrazy ścienne a także biżuterię.

 

Dekorowanie potraw

 Ficlowanie

Qulling (z ang. „nawijać na pióro lub rurkę”)- technika służąca do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru i sklejanych.

Decoupage

Animator osób niepełnosprawnych

Piktogramy. Alternatywne metody komunikacji

Arteterapia w stopniu zaawansowanym

-Scrapbooking

-Sospeso transparente

-Qulling

-Dekoracje świąteczne

-Florystyka

-Filcowanie

-Decoupage

Trening umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych

Autyzm – opieka, praca  i terapia z osobą niepełnosprawna autystyczną

-Sala Doświadczania Świata- SNOUZELEN

-Stymulacja Wielosensoryczna