SPPW Informacje

Już można zobaczyć tablice i tabliczki informacyjne promujące projekt ?Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie? w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wdrażanego w ramach Programu KIK/55 ?Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy?.

Tak przedstawia się duża tablica informacyjna.

Obraz 298

Dnia  17 lipca 2013 roku w Lublinie została zawarta umowa nr 16/SPPW/2013 pomiędzy: Województwem Lubelskim ? Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, reprezentowanym przez Aleksandrę Warmińską – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie a Domem Pomocy Społecznej w Gościeradowie, reprezentowanym przez Tadeusza Sikorę ? Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie o dofinansowanie projektu ?Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie? w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wdrażanego w ramach Programu KIK/55 ?Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy?.