SPPW Informacje

W ramach projektu ?Modernizacja infrastruktury oraz podniesienie kwalifikacji personelu Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie? realizowanego w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wdrażanego w ramach Programu KIK/55 ?Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy? prowadzone są szkolenia kadry pracowniczej.

 

Odbyły się następujące szkolenia:

Blok szkoleń opiekuńczo-terapeutycznych i wspomagających pracę z wychowankami DPS

Czytaj więcej